Vážení návštevníci webovej stránky obce JANOVÍK


Pozdravujem Vás v mene obecného zastupiteľstva a v mene svojom, na našej stránke 685 ročnej slobodnej obce Janovík. 
V súčasnosti naša obec je stále sa rozvíjajúcim kultúrnym, spoločenským a hospodárskym členom východného slovenska. Každý návštevník tejto domovskej stránky má možnosť spoznať bohatú históriu našej obce ako aj súčasný moderný Janovík.

Okrem dôležitých aktualít o dianí v spoločenskom živote – kultúra, šport, školstvo atď. nájdete si tu aj informácie, právne predpisy, všeobecne záväzné nariadenia súvisiace s obcou Janovík a jeho samosprávou. 
Som presvedčený, že naša domovská stránka bude nápomocná našim občanom pri vybavovaní si osobných a úradných záležitostí a zároveň všetkým návštevníkom rozšíri poznatky o našej obci.
Teším sa na každé kliknutie a každého návštevníka našej stránky.

 

Marián ŽEC

s pozdravom starosta obce Janovík